تعداد عنوان ها: 308
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

روان‌درمانی تروما (برای اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و روان‌پریشی وابسته به تروما )

1,200,000 ریال 1,500,000

بی مهره گان سنگواره (ماکروفسیل های جانوری) جلد1 (ویرایش 2)

1,520,000 ریال 1,900,000

مقدمه ای بر عصب شناسی در دو زبانگی

2,400,000 ریال 3,000,000

حقوق جزای عمومی (واکنش جامعه علیه جرم)

1,200,000 ریال 1,500,000

اصول و مفاهیم جغرافیای سیاسی شهر

1,600,000 ریال 2,000,000

مقدمه‏ ای بر نظریه گروه های لی

1,200,000 ریال 1,500,000

طراحی پست های فشار قوی (ویرایش سوم)

1,440,000 ریال 1,800,000
1,760,000 ریال 2,200,000

فیلم و جامعۀ ایرانی

فیلم و جامعۀ ایرانی

1,760,000 ریال 2,200,000
1,040,000 ریال 1,300,000

پردازش هیجانی در کلاس درس

پردازش هیجانی در کلاس درس

1,040,000 ریال 1,300,000