موضوعات: علوم پایه
تعداد عنوان ها: 20
احتمال و کاربرد آن
محمد بهرامی؛ محمد حسین علامت ساز
410,000
آزمایش های پایه بیوشیمی: با تکیه بر آزمایشگاه های آموزشی
دکتر فاطمه جوادی زرنقی؛ سمیه نجفی درچه
220,000
اصول چینه نگاری
دکتر حسین وزیری مقدم؛ دکتر عزیز ا... طاهری؛ دکتر محمود کیمیاگری
500,000
اطلس گراف ها
علیرضا عبدالهی؛ شهروز جانباز؛ زهرا طاهری
410,000
بی مهره گان سنگواره (ماکروفسیل های جانوری) جلد1 (ویرایش 2)
دکتر محمد علی جعفریان؛ عزیزالله طاهری؛ حسین وزیری مقدم
500,000
بی مهره گان سنگواره (ماکروفسیل های جانوری) جلد2 (ویرایش 2)
دکتر محمد علی جعفریان؛ عزیز الله طاهری؛ حسین وزیری مقدم
510,000
تکنیک های مولکولی مطالعه بیان ژن در سطح mRNA
ابوالقاسم اسماعیلی؛ زهرا سپهدار؛ مرجان عابدی؛ ساغر یوسف نیا
280,000
حسابگان دیفرانسیل و انتگرال:ارائه زود هنگام توابع غیر جبری (جلد 1) (ویرایش دوم)
جیمز استوارت؛ حسین ناهید؛ علی‌اکبر محمدی؛ محمدحسین علامت ساز
1,200,000
درآمدی بر آنالیز حقیقی
رابرت گاردنر بارتل؛ دونالد شربرت؛ محبوبه رضایی
500,000
زمین شناسی زغال سنگ
محمود خلیلی؛ انیس پارساپور
400,000
ساز و کارهای مولکولی عملکرد هورمون های گیاهی
دکتر علی اکبر احسان پور؛ دکتر فائزه قناتی؛ دکتر اعظم السادات وری توران پشتی؛ دکتر کامران مرادی
300,000
سینتیک آنزیمی: نگرش نوین
الخاندرو. جی. مارانگونی؛ اصغر طاهری کفرانی؛ حمیدرضا شیرزادفر؛ پریسا دهقانی
250,000
فیزیولوژی پروکاریوت ها (ساختار و متابولیسم)
زهرا اعتمادی فر؛ شراره ستوده؛ سمانه شاهرخ
450,000
فیزیولوژی گیاهی ، جذب و انتقال مواد از خلال غشاء
منصور شریعتی؛ مریم مددکار حق جو
250,000
مبانی برنامه ریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی
سید هدایت اله نوری؛ اصغر نوروزی آورگانی
200,000
مخاطرات دامنه‌ای با تأکید بر زمین‌لغزش
دکتر مژگان انتظاری؛ دکتر محسن پورخسروانی
180,000
مقدمه ایی بر نسبیت خاص
ابراهیم قنبری عدیوی
280,000
واژه نامه زیست شناسی تکوینی و جنین شناسی
فرانک جی دای؛ فریبا اسماعیلی؛ زهرا یارجانلی
380,000