شماره تماس فروشگاه کتاب : 37932092(31)98+  (برای پیگیری و سفارش خرید کتاب فقط با این شماره تماس بگیرید.)

 پست الکترونیک : press@res.ui.ac.ir

 نشانی پستی: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - ساختمان کتابخانه مرکزی-اداره انتشارات - بخش کتاب - کد پستی 73441-81746

شماره تماس: 37934255(31)98+  (بخش ارزیابی کتاب)

نوع سوال را وارد کنید.