برچسب: بوم‌شناسی میکربی -- دستنامه‌های آزمایشگاهی

آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی

1,050,000 ریال 1,500,000
میکروب‏شناسی محیطی علمی است که به بررسی تنوع، پویایی، تکامل و عملکرد میکروب‏ها در تمام زیستگاه‏ها و تأثیرات مفید و مضر آن‏ها بر سلامت و رفاه انسان می‏پردازد. میکروب‏شناسی محیطی یک علم کاربردی است که در آن سعی می‏شود محیط زیست را بهبود بخشیده و از آن به نفع بشر استفاده کرد. در قرن حاضر یافتن میکروارگانیسم‏های جدید و استفاده از آنزیم‏ها و متابولیت‏های آن‏ها در صنعت، زمینۀ پیشرفت روز افزون علم و فناوری را مهیا کرده است. این کتاب که برای نخستین بار در ایران به چاپ رسیده است، برای درک مفاهیم و روش‏های مطالعه میکروارگانیسم‏ها در محیط نگارش شده است و برای پژوهشگران و دانشجویان گرایش‏های مختف زیست‏شناسی، زیست‏فناوری، میکروب‏شناسی و شاخه‏های مرتبط دیگر مفید خواهد بود. امید است با مطالعه این کتاب پاسخ به این پرسش بیش از پیش نمایان گردد:
چگونه کشف یک میکروارگانیسم منجر به تحولی بزرگ در علم و فناوری شد؟
آزمایش 1: ریخت‏شناسی میکروارگانیسم‌های خاک (روش اسلاید پنهان) 5
آزمایش 2: طراحی ستون وینوگرادسکی 13
آزمایش 3: همزیستی میکروارگانیسم‌ها با دیگر موجودات زنده در محیط 21
آزمایش 4: مطالعه روابط آنتاگونیستی 31
آزمایش 5: تجزیه ترکیبات آلی با میکروارگانیسمها 47
آزمایش 6: مطالعه تغییر میکروبی ترکیبات نیتروژن معدنی در خاک 55
آزمایش 7: جداسازی و مشاهده باکتری‌های اکسیدکننده گوگرد 63
آزمایش 8: جداسازی و مشاهده باکتری‌های احیاکننده گوگرد 69
آزمایش 9: مطالعه و بررسی سیانوباکتری‌ها 75
آزمایش 10: بررسی مقاومت باکتری‌ها دربرابر فلزات سمی 85
آزمایش 11: بررسی و شناسایی باکتریوفاژها در آب 93
آزمایش 12: آزمونهای بهداشتی آب آشامیدنی 107
آزمایش 13: بررسی باکتری‌های پساب و فرایند تصفیه فاضلاب 121
آزمایش 14: اکسیژن مورد نیاز واکنش‏های بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز واکنش‏های شیمیایی (COD) 135
آزمایش 15: بررسی توانایی میکروارگانیسم‌ها در تولید بیوفیلم 143
آزمایش 16: تعیین کمّی میکروارگانیسم‌های هوا 151