برچسب: تمرین‌های ورزشی‬ در آب

آموزش شنا: ارزشیابی و تمرین

1,200,000 ریال 1,500,000
شنا یک رشته ورزشی بسیار مفید برای کودکان است. در بیشتر اوقات تقسیم‏بندی کودکان برای آموزش شنا بر اساس ردۀ سنی یا مقطع تحصیلی آن ها انجام می‏شود، در صورتی که ممکن است سطح مهارت‏های پایه‏ای کودک برای یادگیری شنا، متناسب با سن او نباشد. ارزشیابی و طراحی تمرین در آموزش شنا و به دنبال آن پیشنهاد دستورالعمل های ویژه برای هر کودک متناسب با سطح رشدی فعالیت آبی او می تواند راه گشا باشد.
کتاب «آموزش شنا (ارزشیابی و تمرین)» بر اساس ارزشیابی سطح کودکان در مهارت‏های آبی و معرفی انواع تمرینات با توجه به سطح هر کودک با هدف تسهیل روند آموزش شنا طراحی شده است. از ویژگی‏های منحصربه فرد دیگر این کتاب طراحی تمرین برای کودکان با نیازهای خاص مثلاً اختلالات رشدی است. بنابراین کتاب حاضر می‏تواند برای تمامی مربیان شنای کودک و افرادی که در زمینۀ فعالیت‏های آبی حتی برای کودکان با نیازهای خاص تلاش می کنند، بسیار کاربردی باشد.
تمرین‏یاب ‌م
مقدمه ‌ث
بخش اول: علم و هنر آموزش شنا
فصل اول: راهبردهایی برای آموزش به همه 3
طراحی جامع 6
دستورالعمل‏‏های ویژه 10
فراگیران با نیازهای ویژه 12
پیشرفت‌های تعدیل‌شده 13
تطبیق تجهیزات 16
خدمات و کمکهای تکمیلی 17
خلاصه 18
منابع 18
فصل دوم: ارزشیابی: مبانی آموزش شنا 21
ارزشیابی چیست؟ 23
نسخه تعدیل‌شده ارزشیابی فعالیت‌های آبی دانشگاه زنان تگزاس 24
سطوح ارزشیابی 25
اجرای ارزشیابی 28
نسخه تعدیل‏شده ارزشیابی فعالیتهای آبی دانشگاه زنان تگزاس (TWU) 32
پس از ارزشیابی 34
خلاصه 37
بخش دوم: فعالیت‌های آبی برای همه افراد
سطح 1: شروع آموزش با بازی در آب 41
جلسه آشنایی با آب و استخر 44
مهارتهای جابجایی در استخر 53
آشنایی با آب، فوت کردن و حباب سازی در آب 66
حرکت کردن در زیر آب 75
سطح 2: ایجاد مهارت‏های اولیه 77
پایین رفتن دوکیشکل در آب و بالا آمدن 80
شناوری روی آب با کمک مربی 92
حرکت پا در شناهای کرال سینه و کرال پشت 96
نیروی پیش‏ران در حالت سکون 101
شناوری روی سینه و پشت 103
حرکت پای کرال در حالت شناوری روی پشت 118
مهارت‏های ورود و خروج از استخر بدون استفاده از نردبان 123
ورود به آب: پریدن 126
آشنایی با قسمت عمیق استخر 132
سطح 3:توسعه مهارت‌های پایه 135
پایین رفتن دوکی‌شکل در آب و بالا آمدن 138
کنترل تنفس 142
سُر خوردن 147
شنای کرال سینه 156
سُر خوردن روی پشت 166
حرکت پا در شناهای کرال سینه و کرال پشت 177
پریدن در آب 186
دوچرخه زدن و بالا آمدن از زیر آب در قسمت عمیق استخر 188
سطح 4: معرفی شنای قورباغه، کرال پشت و شیرجه 195
پایین رفتن دوکیشکل در آب و بالا آمدن 198
شنای پهلو 199
حرکت پا در شناهای کرال سینه و کرال پشت 203
شناوری 207
نفس‏گیری ریتمیک 209
کرال سینه با نفسگیری ریتمیک 211
کرال پشت مقدماتی 217
کرال پشت 222
شنای زیر آب با استفاده از حرکت تعدیل‏شده دست‏ها در شنای قورباغه 227
شنای قورباغه با هر نوع پازدنی 231
حرکت شلاقی پا (پای قورباغه) 234
دوچرخه زدن 237
شیرجه زدن از حالت نشسته روی یک زانو بالای آب 239
سطح 5: یادگیری شنای کرال سینه، کرال پشت، قورباغه و پهلو 243
شنای کرال سینه 245
شنای کرال پشت 252
شنای کرال پشت مقدماتی 259
شنای قورباغه 263
دوچرخه زدن 266
شنای پهلو 270
سطح 6: شنا کردن در مسافت‌های طولانی‌تر و شرایط رقابتی 273
شنای کرال سینه 275
شنای کرال پشت 279
شنای قورباغه 283
شنای پهلو 285
برگشت باز کرال سینه 290
برگشت سالتو کرال سینه 295
برگشت قانونی شنای قورباغه 301
برگشت سالتو کرال پشت 305
شنای پروانه 308
شنای مختلط انفرادی 314