برچسب ها: بازارها- ایران- اصفهان- مصور Pictorial works -- Esfahan -- Iran -- (Markets) Bazaars Pictorial works-- (Iran) Esfahan

تصاویری از بازارهای اصفهان

این مجموعه شامل تصاویری از مساجد و زیارتگاه های شهر، فضاهای بازارها و برخی از اصناف شهری است. در این عکس ها، صحنه هایی جالب و دیدنی از زندگی اجتماعی مردم شهر اصفهان در دهۀ ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۰م به تصویر کشیده شده است. از جالبترین بخش های این مجموعه، تصاویری است که از اصناف مختلف بازار و شیوۀ تولید آنها تهیه شده است. درگذر ایام، شیوۀ تولید بخش درخور توجهی از این اصناف تغییر یافته است. از همین رو، این تصاویر منبعی مهم برای پژوهشهای تاریخی، جامعه شناسی و جغرافیایی است.
درآمد/ 12
منظره ای از مسجدجامع از سمت هارون ولایت/ 28
گنبد هارون ولایت و منارۀ مسجد علی در بازار میدان کهنه/ 30
در مقبرۀ هارون ولایت/ 32
بانوانی در حال ورود به مقبرۀ علامه مجلسی/ 34
کوچه ای نزدیک مسجدجامع/ 36
یک بانوی چادری در اطراف مسجدجامع/ 38
ورودی مدرسۀ ملا عبدالله/ 40
دو روحانی در مدرسۀ کاسه گران (حکیم الملک، حکیمیه)/ 42
روحانیون در مدرسۀ کاسه گران (حکیم الملک، حکیمیه)/ 44
برگزاری نماز در مسجد شاه (امام) در ماه محرم/ 46
برگزاری نماز در مسجد شاه (امام) در ماه محرم/ 48
یک روحانی در حال سخنرانی در مسجد چهارباغ (مدرسۀ چهارباغ)/ 50
مقبرۀ باباقاسم، قرن هشتم هجری/ 52
مقبرۀ باباقاسم/ 54
ورودی مسجد از گذرگاه بازار اصلی/ 56
ورودی بازار قیصریه در شمال میدان شاه (امام) که حدود چهارصد سال پیش توسط شاه عباس ساخته شد/ 58
گذرگاه بازار/ 60
مسیر منتهی به کاروانسرای مخلص/ 62
گذرگاه بازار در صبح زود/ 64
تصویری از پرچم و کتیبه های ماه محرم در گذرگاه بازار در اول صبح/ 66
پشت بام بازار/ 68
پشت بام بازار/ 70
شترها در حال خوردن علوفه در کاروانسرا/ 72
در میدان کهنه/ 74
منظرهای از پشتبام مسجد علی در محلۀ میدان کهنه/ 76
توزین پنبه با قاپان (ترازو)/ 78
توزین چوب با قاپان/ 80
چوب بر/ 82
مغازۀ خراطی/ 84
زنی با چادر در حال عبور از مقابل مغازۀ خراطی/ 86
مغازۀ حصیربافی/ 88
دباغی پوست بز و گوسفند در بازار چاه حاج میرزا/ 90
دوخت کلاه پوست بخارایی در اطراف مسجدجامع/ 92
ساخت تختۀ گیوه/ 94
کنده کاری قالب چاپ قلمکار/ 96
مغازۀ آهنگری/ 98
چاقوساز/ 100
مغازۀ رنگرزی اطراف میدان کهنه/ 102
یک باربر در انبار پنبه/ 104
پنبه پاک کنی/ 106
دستگاه پنبه پاک کنی قدیمی/ 108
کمان حلاجی برای پنبه/ 110
کارگاه پارچه بافی در اطراف مسجدجامع/ 112
زنان چادری در حال چانه زدن در بزازی/ 114
خواربارفروشی. ظروف مسی و چینی به زمان صفویه برمی گردد. این باور وجود دارد که این ظروف میراث خانوادگی است و خوش شانسی می آورد/ 116
عطاری/ 118
تصویری در یک مغازۀ قندفروشی/ 120
کله قند/ 122
در مغازۀ حلوا فروشی/ 124
مغازۀ حلوا فروشی/ 126
خمره های پانصدسالۀ سرکه در اطراف مسجدجامع/ 128
شتر در عصاری/ 130
برنج کوبی در کاروانسرای حاج کریم/ 132
الک کردن برنج در کاروانسرای حاج کریم/ 134
دستفروش خیابانی در حال فروش شیرینی/ 136
آرایشگر در حال اصلاح در مقابل هارون ولایت/ 138
داخل حمام سنگ تراشها/ 140
پشت بام حمام سنگ تراشها/ 142
پیرمردی در حال ذکرگفتن/ 144
دو نفر در حال چپق کشیدن/ 146
سید فالگیر در اطراف مقبرۀ علامه مجلسی/ 148
یک فالگیر در اطراف مسجدجامع/ 150
یک فالگیر در حال فالگیری/ 152
یک فالگیر/ 154
یک فالگیر در حال فالگیری/ 156
یک رمال با وسایلش شامل نخود، تاس و کتاب/ 158
درشکه ای جدید در اطراف مسجدجامع/ 160
درشکه ها/ 162
کاروانسرایی در بازار راستۀ گاری و درشکه چی ها/ 164
نعل کردن اسب در میدان کهنه/ 166
شست وشوی فرش ها در زاینده رود در نزدیکی پل اله وردیخان (سی وسه پل)/ 168
کتابنامه/ 170