برچسب ها: کودکان ناتوان در یادگیری—آموزش شناخت در کودکان آموختن

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه: چگونه مغز با نیازهای ویژه یاد می گیرد

این کتاب ناتوانی های یادگیری را از دیدگاه کارکرد مغزی و علوم عصب شناختی تبیین کرده و در پایان هر فصل مجموعه ای از راهبرهای قابل ملاحظه را به عنوان راهبردهای عملی برای استفاده مربیان در امر آموزش و درمان این کودکان پیشنهاد نموده است. موضوعات مطرح شده در این کتاب عبارتند از: چگونگی یادگیری مغز و چگونگی تفاوت مغزها در یادگیری، مطالبی پیرامون توجه و دقت و مشکلات ناشی از آن، انواع ناتوانی‏های یادگیری ویژه از قبیل: ناتوانی‏های گفتاری، خواندن، نوشتن و حساب کردن، اختلالات خواب، اختلالات رفتار-عاطفی، کودکان اوتیستیک، و در نهایت در یک جمع‏بندی کلی، انواع مداخله‏هایی را که امروزه در کلاس درس به آن نیاز است را مورد بررسی قرار می‏دهد.