برچسب ها: گروه‏های لی Lie groups

مقدمه‏ ای بر نظریه گروه های لی

880,000 ریال 1,100,000
هدف از نوشتن این کتاب ارائۀ مبانی گروه‏های لی به عنوان نخستین درس در این زمینه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. امید است دانشجوی علاقمند پس از مطالعۀ این کتاب بتواند در حوزۀ کاری خود، فارغ از نظری یا کاربردی، مبانی لازم در مورد گروه‏های لی را کسب نموده و در صورت نیاز به تعمق بیشتر در این زمینه، کتابهای پیشرفته تر را بدون مشکل چندانی مورد مطالعه قرار دهد.