برچسب: روان درمانی، مشاوره

مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی ( ویراست چهارم)

560,000 ریال 700,000
در این کتاب تلاش شده است تا روان پزشکان‌، مددکاران ‌اجتماعی‌، روان پرستاران،‏ روان‏درمانگران‌، مشاوران و کسانی را که در حرفه یاورانه مشغول‏ هستند با مفاهیم اساسی و اصول و روش‏ها‏ی اولیه مشاوره و روان‌درمانی آشنا نماید. اصولاً مشاوره و روان‌درمانی از نظر نوع رابطه و روش کار و نظریه‌های مورد استفاده یکسان هستند. فصل‏های نخستین کتاب به تاریخچه،‏ تعریف و اهداف مشاوره و روان‌درمانی می‏پردازد ‌و سیر تاریخی این دو را در ایران به اختصار بیان می‏کند. رابطۀ یاورانه و ماهیت آن و بررسی ‌مشکلات مراجع در فصل‏های بعدی بررسی می‏شود. سپس مصاحبه مشاوره‌ای و نحوه ارزیابی‌مشکلات رفتاری مراجع بررسی می‏شود. روش‏ها‏ی برخورد با مشکلات مراجع که شامل بحث ‌ترکیبی و متناسب با جامعه ایران است در ادامه آورده شده‏است. سپس مشورت همراه با مشاوره گروهی ومشاوره خانوادگی بررسی می‌شود.