برچسب ها: زبان انگلیسی -- کتاب‌های درسی برای خارجیان – فارسی زبان انگلیسی -- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ علوم سیاسی -- ترجمه English language -- Study and teaching (Higher) English language -- Readers -- Political sciences -- Translations into Persian English language -- Textbooks for foreign speakers – Persian

Translation of POLITICAL TEXTS ترجمه متون سیاسی

1,200,000 ریال 1,500,000
کتاب حاضر برای درس «ترجمه متون سیاسی» دوره کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی تألیف شده است. به علاوه، کتاب می‏تواند برای تدریس واحد «ترجمه متون مطبوعاتی» نیز بسیار مفید باشد. کتاب «ترجمه متون سیاسی» شامل 16 فصل است. بخش اول هر فصل به ترجمه متون از «انگلیسی به فارسی» و بخش دوم به ترجمه «فارسی به انگلیسی» اختصاص یافته است. متون استفاده شده در بخش نخست عمدتاً از اخبار سیاسی خبرگزاری ها و ده روزنامۀ برتر دنیا انتخاب شده است. تعداد فصل ها برحسب تعداد جلسات در نظر گرفته شده است، طوری که در هر جلسه، دانشجویان یک فصل کتاب را مطالعه کنند و مهارت ترجمه آنها از «فارسی به انگلیسی» و بالعکس، همزمان تقویت شود. امید است کتاب حاضر برای دانشجویان عزیز مفید واقع شود.