تعداد عنوان ها: 308
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

درآمدی در ساخت واژه در زبان المانی

480,000 ریال 600,000

صندوق بین المللی پول و نظام پولی جهان

1,600,000 ریال 2,000,000

میکرو RNAها:شناسایی و کاربرد

400,000 ریال 500,000
1,440,000 ریال 1,800,000

مبانی محاسبات عددی

مبانی محاسبات عددی

1,440,000 ریال 1,800,000

روش تدریس زبان انگلیسی

720,000 ریال 900,000

مهندسی نرم افزار شی گرا یک متددولوژی چابک یکنواخت

2,400,000 ریال 3,000,000

تاریخ ادبیات قدیم ارمنی

320,000 ریال 400,000
1,200,000 ریال 1,500,000

ژنتیک مولکولی mRNA

ژنتیک مولکولی mRNA

1,200,000 ریال 1,500,000

الامثال المقارنه بین العربیه و الفارسیه

2,000,000 ریال 2,500,000