تعداد عنوان ها: 38
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

طراحی پست های فشار قوی (ویرایش سوم)

1,200,000 ریال 1,800,000

عایق ها و فشار قوی (ویرایش سوم)

1,440,000 ریال 1,800,000
560,000 ریال 700,000

فرایندکاوی

فرایندکاوی

560,000 ریال 700,000
1,040,000 ریال 1,300,000

موتورهای احتراق داخلی

موتورهای احتراق داخلی

1,040,000 ریال 1,300,000
1,600,000 ریال 2,000,000

تولید برق در نیروگاه ها

تولید برق در نیروگاه ها

1,600,000 ریال 2,000,000
1,200,000 ریال 1,500,000

مبانی محاسبات عددی

مبانی محاسبات عددی

1,200,000 ریال 1,500,000
800,000 ریال 1,000,000

آنالیز عددی پیشرفته

آنالیز عددی پیشرفته

800,000 ریال