موضوعات: علوم اجتماعی و رفتاری
تعداد عنوان ها: 13
ایجاد حس حضور در تدریس بر خط: چگونگی با هم بودن برای یادگیرندگان آموزش از راه دور
رزماری لهمان؛ سایمون کانسیسائو؛ دکتر اعظم اسفیجانی؛ دکتر روح اله خدابنده لو؛ آذر خزائی
200,000
آسیب شناسی خانواده طبقه بندی و سنجش
پریسا نیلفروشان؛ احمد احمدی؛ محمدرضا عابدی
390,000
آسیب شناسی و مشاوره تحصیلی
دکتر احمد صادقی
380,000
آموزش صلح: واکاوی بنیان های اخلاقی و فلسفی
جیمز پیج؛ دکتر محمدحسین حیدری؛ دکتر مهین برخورداری
300,000
تحول معنوی در کوکی و نوجوانی
شعله امیری؛ سیده راضیه طبائیان؛ سعید کتابی؛ یوگن سی رولکیپارتین؛ پاملا آبستین کینگ؛ لیندا واگنر؛ پیتر بنسون
500,000
جامعه شناسی احساسات
مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی
170,000
رهبری برنامه درسی (با تأکید بر آموزش عالی)
دکتر مریم آویژگان؛ دکتر ابراهیم میرشاجعفری؛ دکتر احمدرضا نصر؛ دکتر طاهره چنگیز
250,000
کنترل حرکتی در اعمال روزمره
تیموتی دونالد. لی؛ حمید صالحی؛ جلیل مرادی
340,000
مشاوره مسیر شغلی
مارک ال. ساویکاس؛ پریسا نیلفروشان
320,000