موضوعات: علوم انسانی
تعداد عنوان ها: 38
72 راهکار مؤثر یادگیری و آموزش واژگان
سعید کتابی؛ هاجر غفارپور
170,000
ارزیابی وضعیت غذایی ورزشکاران
جودی آ. دریسکل؛ ایرا ولینسکی؛ جلیل رئیسی؛ محمدحسین باقری؛ امید حسنی؛ سعید حامدیان پور
550,000
اصول و مبانی فلسفه ورزش
مسعود نادریان جهرمی
230,000
آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی: مقدمه ای بر نظریه، روش و عمل
محمد جواد لیاقت دار؛ اصغر سلطانی؛ افسانه کلباسی؛ سمیه محمد زاده
230,000
انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی
دکتر اکبر حسابی؛ فاطمه قنواتی نسب
180,000
انگلیسی برای دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی
محمد تقی شاه نظری؛ محمد نوبخت
230,000
بیان شفاهی داستان
محمود افروز؛ داریوش نژاد انصاری
270,000
بدیع الصحیفه المحصنات البدیعیه فی الصحیفه السجادیه
صدیقه مظفری؛ سید محمدرضا ابن الرسول
170,000
بررسی سفرنامه های دوره صفوی
منوچهر دانش پژوه
600,000
تاریخ تربیت بدنی و ورزش
رضا مهدوی نژاد؛ پژمان معتمدی
190,000
تقویت بخش مرکزی
جفری ام. ویلاردسون؛ غلامعلی قاسمی؛ هومن فتاحی؛ مجید فتاحی
300,000
تکنولوژی آموزشی تعریف و تفسیری جدید
آلن ژانوزوسکی؛ مایکل مولندا؛ دکتر بی بی عشرت زمانی؛ پریسا ابراهیمی؛ دکتر سید مجید عبداللهی
600,000
جستاری معناشناختی در واژگان عقیدتی نهج البلاغه
نصر اله شاملی؛ مریم السادات موسوی
330,000
خواندن انگلیسی از طریق مفاهیم فرهنگی
دکتر سعید کتابی؛ دکتر سعید خزائی؛ محمدجواد محمدی
310,000
دستگاه ها و تجهیزات توان بخشی
نیما جمشیدی؛ مریم برخورداری نائینی
470,000
دوره ی کاربردی اصطلاحات در ترجمه دیداری و شنیداری
محمدتقی شاه نظری؛ احسان مصلحی؛ آرمان امیری
220,000
فرهنگ اصطلاحات و ترکیبات رسانه ایی معاصر عربی- فارسی
دکتر سردار اصلانی؛ دکتر جعفر دلشاد
480,000
فرهنگ دوزبانه: موضوعی- کاربردی (فارسی، گرجی- گرجی، فارسی)
امیرمنصور محمدی؛ دکتر کتوان مگرلیشویلی
400,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه